Kategoriler
SEPETİM

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
1.1. SATICI BİLGİLERİ
Unvanı: TDEE CONCEPT TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Adresi: Cumhuriyet Mah.Gökkuşağı sok No:13 Bomonti/ŞİŞLİ İSTANBUL
Telefon : 532 325 13 11
.2. ALICI BİLGİLERİ
Adı – Soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-Posta:

MADDE 2-SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI
1.1. İşbu sözleşme, yukarıda detay bilgileri bulunan ALICI’nın, ticari amaçla mal ve/veya hizmet sunan SATICI tarafından işletilmekte olan https://tdeeconcept.com/ (bundan sonra "Web Sitesi" olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.
1.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Web Sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ
İşbu sözleşme ALICI'nın Web Sitesi üzerinde siparişinin tamamlandığı tarihte yürürlüğe girmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI'nın elektronik posta adresine gönderilmiştir.

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER VE ÜRÜNLERİN TESLİMATI
4.1. ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin temel nitelikler ve detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri Web Sitesinde belirtilmektedir. Alışveriş sepetinde ve SATICI’nın email adresine gönderilen onay metninde belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra "ÜRÜN" olarak tanımlanmaktadır.
4.2. Satın alınan Ürünün sevkiyatına Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesini takiben 5 (beş)iş günü içinde başlanacaktır.
4.3. Ürün teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa tdee’ye aittir.  
4.4. ÜRÜN, ALICI'nın Web Sitesi üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak iletilmek üzere en geç 10 (on) gün içinde SATICI adına yetkilendirilmiş kargo firmasına teslim edilir.
4.5. ÜRÜN, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ötürü SATICI sorumlu tutulamaz.
4.6. ALICI, ÜRÜN'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN'ü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

MADDE 5 – ÖDEME ŞEKLİ
5.1. ALICI, Web Sitesinde bulunan ödeme ekranından ÜRÜN'e ilişkin ödeme şeklini seçer.
5.2. ALICI siparişi onaylamadan önce, verilen siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği hususunda SATICI tarafından işbu sözleşme tahtında açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.
5.3. ALICI’nın kredi kartı ile ödeme yapabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili bölüme girmesi gerekmektedir. Kredi kartı ile tek çekim şeklinde ödemede bulunulabilecektir.  ALICI, kredi kartı ile yaptığı bu satın alma işlemine istinaden taksitlendirmeyi ancak ve ancak bankası ile iletişime geçerek yapabilecektir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek ALICI’nın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifindedir. ALICI, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart vb. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli/taksitli ödeme imkânları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkânıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu sözleşmenin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. Burada temerrüt faizi Banka ile ALICI arasındaki anlaşma hükümlerine tabidir.

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER
6.1. ALICI, Web Sitesinde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.
6.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin birim ve vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Belirtilen teslim yükümlülüğüne ilişkin olarak herhangi bir gönderim kısıtlaması uygulanmamaktadır.
6.4. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü yasal süresinde tüketiciye bildirir ve ALICI'nın uygun görmesi halinde eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. ALICI'nın bu yönde bir talebi yok ise tahsil edilen ücret yasal süresinde ALICI'ya iade edilir.
6.5. Sözleşme konusu ÜRÜN'ün teslimatı için, ürün sipariş sürecinin tamamlanmış olması ve ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında herhangi bir nedenle ödeme/tahsilat iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
6.6. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 (üç) gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükârda saklıdır.
6.7. ÜRÜN'ün normal satış koşulları dışında öngörülemeyen olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi mücbir sebepler) nedeni ile yasal süresinde teslim edilememesi veya bu sürede teslim edilmesinin mümkün olmayacağının anlaşılması halinde, SATICI durumdan ALICI'yı haberdar eder. Bu durumda ALICI siparişi 14 (on dört) günlük süre içerisinde cayma hakkı kuralları çerçevesinde iptal edebilir, yine bu süre içerisinde benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise ALICI'nın cayma hakkını kullandığını bildirmesinden itibaren 14 (on dört) gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.
6.8. ALICI işbu sözleşme kapsamındaki şikayetlerini Websitesinde iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri aracılığıyla veya doğrudan SATICI'nın yukarıda belirtilen iletişim adreslerine yapabilecektir.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI
7.1. SATICI, ALICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ÜRÜN'ü teslim aldığı veya ALICI tarafından gösterilen üçüncü kişinin teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ÜRÜN'ü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu kabul ve beyan eder.
7.2. Cayma hakkının kullanılması için yukarıda anılan 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI'nın yukarıda belirtilen iletişim kanallarına yazılı bildirimde bulunulması ve bildirimin yöneltildiği tarihten itibaren ÜRÜN'ün 10 (on) gün içerisinde SATICI'ya veya sağlayıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri gönderilmesi şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ÜRÜN'ün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi zorunludur.
7.3 ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
7.4 SATICI, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde varsa malın ALICI'ya teslim masrafları da dahil olmak üzere, tahsil edilen tüm bedelleri ALICI'ya iade eder. SATICI, bu kapsamda yapılacak tüm geri ödemeleri ALICI'nın ÜRÜN'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tek seferde yapacaktır. Dolayısıyla, kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin detaylı bilgi ÖN BİLGİLENDİRME FORM’unda yer almaktadır.
7.5. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. ALICI iade edeceği malı SATICI’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.
7.6. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü ALICI’ya aittir. 

MADDE 8 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz;
a)ALICI'nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
b)Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler, niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar,
c)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
d)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
e)Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
f)Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI'ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,
g)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI'nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
h)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

MADDE 9 – DELİL SÖZLEŞMESİ VE YETKİLİ MAHKEME
9.1. Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Ticaret Bakanlığı ve ilgili mevzuat gereğince ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değeri aşan durumlarda ALICI' nın ve SATICI' nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
9.2. ALICI, işbu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarına, cayma hakkının kullanımına ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 10- YÜRÜRLÜK
10 (on) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, onaylandığı tarihte Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
          SATICI                                                                                            ALICI
TDEE CONCEPT TEKSTİL
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ